ELAND TROPHY

 

Eland Trophy Rules

 

Eland Trophy Draw 2021

1st Round: Thursday 3rd June, 2021

 

HOME Club

 

AWAY Club

 1  

 Appleby Frodingham       v BYE

2

BYE

V

Epworth

3

BYE

V

Goxhill

4

Cemex

V

Cemetery Road

5

Messingham

V

BYE

6

Bottesford

V

Winterton

7                              BYE Scotter

8

BYE

V

Kirton Lindsey

9

BYE

V

Barton Park

10

Burton Stather

V

Highfield House

11

North Lindsey

V

BYE

12

Scunthorpe

V

Belton

13

Sheffield Park

V

Railway Sports

14

BYE

V

Crowle

15

Barnetby

V

BYE

16

Shires

V

Brigg

2nd Round: Thursday 17th June, 2021

A

12

v

14 CROWLE 

B

GOXHILL  3

v

8 KIRTON LINDSEAY

C

APP - FROD 1

v

5 MESSINGHAM

D

 EPWORTH 2

v

16

E

NORTH LINDSEY 11

v

7 SCOTTER

F

BARNETBY 15

v

4

G

BARTON PARK 9

v

6

H

10

v

13

3rd Round: By Sunday 11th July, 2021

1

D

v

C

2

F

v

G

3

A

v

H

4

E

v

B

 

Semi- Final : By Sunday 25th July, 2021

A

1

v

3

B

2

v

4

Final: Saturday 14th August, 2021 Venue TBC

A

v

B

Drawn by Ray Robinson and Geoff Lamplough on Wednesday 12th February, 2020