ELAND TROPHY

 

Eland Trophy Rules

 

Eland Trophy Draw 2021

1st Round: Thursday 3rd June, 2021

 

HOME Club

 

AWAY Club

 1  

 Appleby Frodingham       v BYE

2

BYE

V

Epworth

3

BYE

V

Goxhill

4

??Cemex

V

Cemetery Road ??

5

Messingham

V

BYE

6

M/CBottesford

V

Winterton W/O

7                              BYE Scotter

8

BYE

V

Kirton Lindsey

9

BYE

V

Barton Park

10

61Burton Stather

V

Highfield House 87

11

North Lindsey

V

BYE

12

112Scunthorpe

V

Belton51

13

49Sheffield Park

V

Railway Sports 120

14

BYE

V

Crowle

15

Barnetby

V

BYE

16

79Shires

V

Brigg 57

2nd Round: Thursday 17th June, 2021

A

 SCUNTHORPE

v

 CROWLE 

B

GOXHILL  70

v

64 KIRTON LINDSEAY

C

APP - FROD 83

v

72 MESSINGHAM

D

 EPWORTH 64

v

91 SHIRES                                           

E

NORTH LINDSEY82

v

62 SCOTTER

F

BARNETBY

v

 CEMERTERY RD              

G

BARTON PARK 74

v

71 WINTERTON

H

HIGHFIELD HSE76

v

59 RAILWAY SPORTS

3rd Round: By Sunday 11th July, 2021

1

SHIRES 109

V

 41 APP - FROD

2

 CEMERTERY RD 81

V

54 BARTON PARK

3

SCUNTHORPE 79

V

65 HIGHFIELD HSE

4

NORTH LINDSEY 55

V

87 GOXHILL 

 

Semi- Final : By Sunday 25th July, 2021

A

25 SHIRES 54

v

23 SCUNTHORPE 85

B

 9 CEMERTERY  RD 51

v

14 GOXHILL 96

Final: Saturday 14th August, 2021 Venue RAILWAY SPORTS 2pm

SCUNTHORPE 75

  GOXHILL 83

Drawn by Ray Robinson and Geoff Lamplough on Wednesday 12th February, 2020