ELAND TROPHY

 

Eland Trophy Rules

 

Eland Trophy Draw 2021

1st Round: Thursday 3rd June, 2021

 

HOME Club

 

AWAY Club

 1  

 Appleby Frodingham       v BYE

2

BYE

V

Epworth

3

BYE

V

Goxhill

4

??Cemex

V

Cemetery Road ??

5

Messingham

V

BYE

6

M/CBottesford

V

Winterton W/O

7                              BYE Scotter

8

BYE

V

Kirton Lindsey

9

BYE

V

Barton Park

10

61Burton Stather

V

Highfield House 87

11

North Lindsey

V

BYE

12

112Scunthorpe

V

Belton51

13

49Sheffield Park

V

Railway Sports 120

14

BYE

V

Crowle

15

Barnetby

V

BYE

16

79Shires

V

Brigg 57

2nd Round: Thursday 17th June, 2021

A

 SCUNTHORPE

v

 CROWLE 

B

GOXHILL  70

v

64 KIRTON LINDSEAY

C

APP - FROD 83

v

72 MESSINGHAM

D

 EPWORTH 64

v

91 SHIRES                                           

E

NORTH LINDSEY82

v

62 SCOTTER

F

BARNETBY

v

 CEMERTERY RD              

G

BARTON PARK 74

v

71 WINTERTON

H

HIGHFIELD HSE76

v

59 RAILWAY SPORTS

3rd Round: By Sunday 11th July, 2021

1

SHIRES 109

V

 41 APP - FROD

2

 CEMERTERY RD 81

V

54 BARTON PARK

3

SCUNTHORPE 79

V

65 HIGHFIELD HSE

4

NORTH LINDSEY 55

V

87 GOXHILL 

 

Semi- Final : By Sunday 25th July, 2021

A

25 SHIRES 54

v

23 SCUNTHORPE 85

B

 9 CEMERTERY  RD 51

v

14 GOXHILL 96

Final: Saturday 14th August, 2021 Venue RAILWAY SPORTS 2pm

SCUNTHORPE 75

  GOXHILL 83

Drawn by Ray Robinson and Geoff Lamplough on Wednesday 12th February, 2020

 

 

 

Rays Report

Click on Ray's report to get the latest report from around the League